જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં લોકોને પારિવારિક સુખ શાંતિ મળે

*તારીખ ૨૪-૦૪-૨૦૨૨ રવિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- નોમ ૨૬:૫૩ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, સ્ત્રીવર્ગને ઉદાસીનતા સાથે દિવસ પસાર થાય

*તારીખ ૨૩-૦૪-૨૦૨૨ શનિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- સાતમ ૦૬:૨૮ સુધી. આઠમ

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, સ્ત્રીવર્ગને મતભેદથી દૂર રહેવું, તો વળી પ્રેમીજનોને મુલાકાત ફળે

*તારીખ ૨૧-૦૪-૨૦૨૨ ગુરૂવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- પાંચમ ૧૧:૧૪ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં નોકરીમાં સંકેત તો કોઈને ઘરના પ્રશ્નો હલ થશે

*તારીખ ૨૦-૦૪-૨૦૨૨ બુધવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- ચોથ ૧૩:૫૪ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિમાં નોકરિયાતને ફળ મળવામાં વિલંબ રહે

*તારીખ ૧૮-૦૪-૨૦૨૨ સોમવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- બીજ ૧૯:૨૫ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, પ્રેમીજનોને ધાર્યું ન બને, સ્ત્રી વર્ગને શાંતિ રાખવી

*તારીખ ૧૭-૪-૨૦૨૨ રવિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- એકમ ૨૨:૦૩ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં લોકોને વ્યાપારી રીતે લાભ થશે

*તારીખ ૧૬-૦૪-૨૦૨૨ શનિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- પૂનમ ૨૪:૨૬ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, લગ્ન કરવા ઇચ્છતા લોકો માટે સારા સમાચાર આવી શકે

*તારીખ ૧૫-૦૪-૨૦૨૨ શુક્રવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- ચૌદશ ૨૬:૨૬ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના લોકોમાં પ્રેમીજનોને શુભ મુલાકાત રહે

*તારીખ-૧૪-૪-૨૦૨૨ ગુરૂવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- તેરસ ૨૭:૫૭ સુધી. *નક્ષત્ર* :-

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના પ્રેમીજનોને મુલાકાત સફળ રહે

*તારીખ ૧૩-૦૪-૨૦૨૨ બુધવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- બારસ ૨૮:૫૧ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more