પોતાની અલ્ટો કારને દીપકભાઈએ આપ્યુ “શિક્ષણરથ” નામ, અને કોરોના કાળમાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનું કરી રહ્યા છે ઉમદા કામ

ભુજના માંડવી તાલુકાની હુંદરાઈબાગ સીમ વિસ્તાર શાળામાં દીપકભાઈ મોતા નામના એક પ્રાથમિક શિક્ષક ફરજ બજાવે છે. કોરોના મહામારીના કારણે શાળાઓ

Read more

30 વર્ષ ફરજ બજાવનાર પ્યૂન જ્યારે થયા નિવૃત તો ભાવનગર જિલ્લા કલેકટરે કર્યું આ કામ

જિલ્લા કલેક્ટર પોતે પોતાની ખુરશી પરથી ઊભા થઈ ત્યાં અન્ય વ્યક્તિને બેસાડે અને ઓફિસમાં હાજર લોકો તે વ્યક્તિનું સન્માન કરે

Read more