જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં નોકરીમાં સંકેત તો કોઈને ઘરના પ્રશ્નો હલ થશે

*તારીખ ૨૦-૦૪-૨૦૨૨ બુધવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- ચોથ ૧૩:૫૪ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિમાં નોકરિયાતને ફળ મળવામાં વિલંબ રહે

*તારીખ ૧૮-૦૪-૨૦૨૨ સોમવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- બીજ ૧૯:૨૫ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, પ્રેમીજનોને ધાર્યું ન બને, સ્ત્રી વર્ગને શાંતિ રાખવી

*તારીખ ૧૭-૪-૨૦૨૨ રવિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- એકમ ૨૨:૦૩ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં લોકોને વ્યાપારી રીતે લાભ થશે

*તારીખ ૧૬-૦૪-૨૦૨૨ શનિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- પૂનમ ૨૪:૨૬ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, નોકરિયાત વર્ગ માટે આજનો દિવસ ફળદાયી રહે

*તારીખ ૧૧-૦૪-૨૦૨૨ સોમવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- દશમ ૨૮:૩૧ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, લગ્નની ઈચ્છા ધરાવતા જાતકોને અવરોધના સંજોગ બની શકે

*તારીખ-૧૦-૪-૨૦૨૨ રવિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- નોમ ૨૭:૧૬ સુધી. *નક્ષત્ર* :-

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, કોઈને ધંધામાં બરકત મળે તો કોઈને નોકરીમાં તરક્કી થાય

*તારીખ ૦૯-૦૪-૨૦૨૨ શનિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- આઠમ ૨૫:૨૪ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં સ્ત્રીવર્ગને મૂંઝવણ દૂર થતી જણાય

તારીખ ૦૮-૦૪-૨૦૨૨ શુક્રવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- સાતમ ૨૩:૦૬ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં લગ્ન ઈચ્છુક લોકોને સારા સંકેત મળે

*તારીખ ૦૭-૦૪-૨૦૨૨ ગુરૂવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- છઠ ૨૦:૩૩ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં લોકોને વ્યાપારિક દ્રષ્ટિએ ફાયદો થાય

*તારીખ-૬-૪-૨૦૨૨ બુધવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- પાંચમ ૧૮:૦૨ સુધી. *નક્ષત્ર* :-

Read more