જાણો તમારી જન્મ તારીખ મુજબના ભાગ્યાંક અને ઘરમાં મેળવો સુખ-સમૃદ્ધિ, પછી નહિં પડે કોઇ તકલીફ

ભારતીય અંક જ્યોતિષ મુજબ અમે કોઈ પણ માણસનું ચરિત્ર્ય કે તે માણસને ભવિષ્યમાં કેવા મિત્રો મળવાના છે તે વાત સરળતાથી જાણી શકીએ છીએ. મોટા મોટા જ્યોતિષીઓ પણ કોઈ વ્યક્તિની સારા મિત્ર અને તેનું ચરિત્ર્ય તેની જન્મ તારીખ જોઇને જણાવે છે, આજે અમે તમને આ લેખમાં તે લકી નંબર વિષે જણાવીશું.

image source

અંકશાસ્ત્ર અનુસાર, વ્યક્તિના વર્તન મુજબ, તેના ગુણો, ખામીઓ અને લાક્ષણિકતાઓ આ બધું જન્મ તારીખ દ્વારા જાણી શકાય છે. જન્મ તારીખની ગણતરી કરીને રેડિક્સ અને લકી નંબરની ગણતરી કરવામાં આવે છે. તે મુજબ તે જાણી શકાય છે કે તમારી શ્રેષ્ઠ મિત્રતા કોની સાથે હશે, તમારો નસીબદાર નંબર શું છે, તમારું વર્તન કેવું છે, તમારા નસીબદાર નંબર શું છે અને બીજી અન્ય વસ્તુઓ. તેના દ્વારા જાણી શકીએ છીએ.

image source

જો તમે એક, દસ, ઓગણીસ કે અઠ્ઠયાવીસ તારીખે તમારો જન્મ થયો છે, તો આવા લોકોનો રેડિક્સ એક છે. જેનો સ્વામી સૂર્ય માનવામાં આવે છે. આ જાતકો માટે એક, બે, ત્રણ અને નવ અત્યંત ભાગ્યશાળી સાબિત થાય છે, તમે આ દિવસે શુભ કાર્ય કરી શકો છો.

image source

જો તમારી જન્મ તારીખ બે, અગિયાર, વીસ કે ઓગણત્રીસ તારીખે કોઈ પણ મહિનામાં હોય તો તમારી રેડિક્સ બે હશે. જેના સ્વામીને ચંદ્ર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં, આ જન્મ તારીખોની ભાગ્યશાળી સંખ્યા એક, બે, ચાર અને સાત હશે.

image source

જો તમે કોઈ પણ મહિનાની ત્રણ, બાર, એકવીસ, કે ત્રીસ તારીખે જન્મ્યા છો, તો તમારો રેડિક્સ ત્રણ રહેશે. આવા લોકોના સ્વામી ગુરુ બૃહુસ્પદને માનવામાં આવે છે. તેમના સારા મિત્રો ત્રણ, છ અને નવ તારીખે જન્મેલા લોકો છે, અને તે તેમનો નસીબદાર નંબર પણ હોય છે.

image source

આ જન્મ તારીખના લોકોને મિત્રો પાસેથી છેતરપિંડી પણ થઈ શકે છે, તેમના એકથી વધુ પ્રેમ-સંબંધ હોય છે, તેઓ કોઈપણ વ્યક્તિગત જીવનમાં દખલગીરી કરતા નથી. જો તમે કોઈપણ મહિનામાં ચાર, તેર, બાવીસ, અથવા એકત્રીસ તારીખે જન્મ્યા છો, તો તમારો રેડિક્સ ચાર હશે. જેમના સ્વામીને રાહુ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આવા લોકો ચાર, તેર, બાર, અને એકત્રીસ તારીખે જન્મેલા લોકો સાથે મિત્રતા કરે છે અને તે તેમનો નસીબદાર નંબર પણ હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *