બોલથી એવો જાદુ કરશે કે આખી દુનિયા જોતી રહેશે, બિહારના આ બોલરની વિરાટ કરતા પણ વધુ સેલેરી

IPL 2022 26 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે અને બિહારનો રેડ આ વખતે IPLમાં બેટથી તબાહી મચાવી શકે છે.

Read more