મહા શિવરાત્રી અને હોળી પહેલાં આમ જનતાને રોવડાવી, કાલથી અમૂલ દૂધના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો વધારો

લોકપ્રિય બ્રેન્ડ અમુલે સોમવારે ઘોષણા કરી કે તેઓ પોતાના દુધની કિંમતમાં 2 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો કરશે. ગોલ્ડ, તાજા, શક્તિ, ટી-સ્પેશિયલ, સાથે જ ગાય અને ભેંશનું દૂધ પણ સામેલ છે. મૂલ્ય વૃદ્ધિ પછી અમુલ ગોલ્ડ દૂધની કિંમત 30 રૂપિયા પ્રતિ 500 મીલીલીટર હશે.

image source

અમૂલ તાઝા 500 મિલી દીઠ 24 રૂપિયા અને અમૂલ શક્તિ 27 રૂપિયા પ્રતિ 500 મિલીના ભાવે વેચવામાં આવશે. આ બ્રાન્ડ લગભગ 7 મહિના અને 27 દિવસના અંતરાલ પછી દૂધની કિંમતમાં વધારો કરી રહી છે. તે છેલ્લે જુલાઈ, 2021માં લંબાવવામાં આવ્યું હતું.

image source

આજે અગાઉ, અમૂલે તેના ગ્રાહકોને મહાશિવરાત્રીના અવસર પર શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. ભાવ વધારાથી દૂધ ઉત્પાદકોને ફાયદો થશે, કારણ કે દૂધ ઉત્પાદકોને દૂધ માટે ગ્રાહકો દ્વારા ચૂકવવામાં આવતા પ્રત્યેક રૂપિયાના લગભગ 80 પૈસા આપવાની કંપનીની નીતિ છે.