જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોને લગ્ન અંગે સારા સમાચાર મળે

*તારીખ ૧૫-૦૫-૨૦૨૨ રવિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- વૈશાખ મા શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- ચૌદ‌ ૧૨:૪૭ સુધી. ત્યારબાદ

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં લોકોને પારિવારિક સુખ મળે

*તારીખ ૧૧-૦૫-૨૦૨૨ બુધવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- વૈશાખ માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- દશમ ૧૯:૩૨ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકો માટે માતા લક્ષ્મીની કૃપા રહેશે

*તારીખ ૦૨-૦૫-૨૦૨૨ સોમવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- વૈશાખ માસ શુક્લ પક્ષ *તિથિ* :- બીજ ૨૯:૧૯ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના લોકોને પારિવારિક સુખ મળે

*તારીખ-૨૮-૦૪-૨૦૨૨ ગુરૂવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- તેરસ ૨૪:૨૭ સુધી. *નક્ષત્ર* :-

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોને બખ્ખા જ બખ્ખા, તો કોઈને ધ્યાન રાખવું પડશે

*તારીખ ૨૭-૦૪-૨૦૨૨ બુધવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- બારસ ૨૪:૨૪ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના લોકોને કિસ્મત ચમકશે, લક્ષ્મી માતા કરશે અપરંપાર કૃપા

*તારીખ ૨૬-૦૪-૨૦૨૨ મંગળવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- અગિયારસ ૨૪:૪૯ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકો માટે દિવસ દરમિયાન અગવડ આવવાની શકયતા

*તારીખ ૨૫-૦૪-૨૦૨૨ સોમવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- દશમ ૨૬:૫૩ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, આ રાશિના જાતકોમાં લોકોને પારિવારિક સુખ શાંતિ મળે

*તારીખ ૨૪-૦૪-૨૦૨૨ રવિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- નોમ ૨૬:૫૩ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, સ્ત્રીવર્ગને ઉદાસીનતા સાથે દિવસ પસાર થાય

*તારીખ ૨૩-૦૪-૨૦૨૨ શનિવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- સાતમ ૦૬:૨૮ સુધી. આઠમ

Read more

જાણો આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય, સ્ત્રીવર્ગને મતભેદથી દૂર રહેવું, તો વળી પ્રેમીજનોને મુલાકાત ફળે

*તારીખ ૨૧-૦૪-૨૦૨૨ ગુરૂવાર આજનું પંચાંગ અને રાશિ ભવિષ્ય* *માસ* :- ચૈત્ર માસ કૃષ્ણ પક્ષ *તિથિ* :- પાંચમ ૧૧:૧૪ સુધી. *નક્ષત્ર*

Read more